Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości

Każdy z nas zapewne ma pewne wątpliwość, czym tak na prawdę jest rachunkowość, pewnie większości z nas kojarzy się nam ona z prowadzeniem pewnych rachunków, ksiąg, czy kompletowaniem dokumentów.

Jednak z naukowego punktu widzenia, rachunkowość, należy definiować jako system ciągłego jak i również systematycznego gromadzenia wszelkich danych, zarówno liczbowych, w postaci systemów księgowych, jak i papierowych, w postaci dokumentów, oraz ich przetwarzania , a tym samym interpretowania we właściwy dla jednostki sposób.

Wiedząc czym jest rachunkowość, można przejść do wyznaczenia jej funkcji, a tymi są : funkcja informatyczna, kontrolna i analityczna. Dzięki pierwszej z nich, czyli funkcji informacyjnej można dostarczyć kierownictwo danej jednostki, informacje niezbędna do właściwego kierowania jednostką. Kolejna funkcja ma za zadanie zabezpieczyć jednostkę przed marnotrawstwem, zniszczeniem lub przywłaszczeniem jej majątku. Funkcja analityczna natomiast pozwala na interpretowanie danych liczbowych uzyskanych poprzez prowadzenie rachunkowości.

Zarówno sama istota rachunkowości, nie miała być tak ogromnego znaczenia, gdyż właśnie nie te trzy funkcje które sprawiają iż rachunkowość w pełni może funkcjonować na dobro jednostki. Warto zatem zagłębiać się w takie tematy, gdyż są one bardzo przydatne w przypadku wprowadzenia samodzielnie przedsiębiorstwa. Należy także pamiętać że podstawa jest drogą do sukcesu, zatem nawet zagadnienia, które czasami na pozór mogą się wydawać oczywiste, warto jednak przedyskutować, podobnie jak zresztą w tym przypadku z pojęciem rachunkowości.

Taka wiedza zapewne jest materiałem jakie przerabia się na zajęciach z podstaw rachunkowości, jednak dla osób które nie miała do czynienia w okresie szkolnych z takimi zagadnieniami, mogą być one dość kłopotliwe do zinterpretowania, dlatego warto aby znajdowały się one również w innych źródłach, a niżeli tylko w podręcznikach szkolnych, tym bardziej iż obecnie to właśnie każda jednostka, czy przedsiębiorstwo opiera się właśnie na rachunkowości.

Design downloaded from free website templates.