Podstawy rachunkowości i księgowości

W rachunkowości, przedmiotem można nazwać aktywa czyli zasoby majątkowe, jak i pasywa, czyli składniki które są źródłem finansowania aktywów, a także koszty, przychody i wynik finansowy za dany okres.

Rachunkowość posługuje się także trzeba odrębnymi metodami: metoda bilansową, podmiotowa i grupowania.

Pierwsza z tych metod dotyczy ewidencjonowania i grupowania i przedstawiania majtku jednostki oraz wszelkich zjawisk gospodarczych jakie maja miejsce w jednostce w sposób dwustronny i równoważny, mając oczywiście na myśli księgowanie operacji gospodarczych na kontach księgowych, jak i ujmowaniu danych w bilansie. Prócz tego owa metoda obejmuje również chronologiczne ewidencjonowanie operacji gospodarczych oraz ujmowaniu ich na właściwych kontach syntetycznych, czyli kontach, na których dokonuje się ewidencji zgodnie z zasada podwójnego zapisu.

Kolejna metoda jest metoda podmiotowa która mówi o tym , iż rachunkowość każdego podmiotu prowadzona jest odrębnie, jak i również, że ujmuje się jedynie takie zasoby i kapitały, które dotyczyła danego przedsiębiorstwa.

Krocząc dalej należy wspomnieć o metodzie grupowania, które nadmienia iż należy ewidencjonować operacje gospodarcze o jednorodnej czy tez zbliżonej treści ekonomicznej na odpowiednich kontach księgowych.

Takie informacje zapewne są bardzo cenne, szczególnie jeśli chodzi o dokształcanie się w dziedzinie rachunkowości. Być może niektórym mogą się takie rzezy wydać oczywiste, jednak nigdy nie zaszkodzi napomnieć o tego typu sprawach, gdyż należy pamięta, iż w rachunkowości, pewne rzeczy się zmieniają, tak samo jak w kodeksach karnych, czy ustawach podatkowych, tak samo również w ustawie o rachunkowości mogą zajść pewne zmiany, zatem warto być na bieżąco. A swoją drogą nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodził. A rachunkowość, jakby na to nie patrzeć jest jedną z najbardziej wymagających dziedzin, jeśli chodzi o zakres wiedzy.

Design downloaded from free website templates.