Księgowanie kosztów - czy trzeba czekać na zapłatę?

Kiedy przedsiębiorca rozlicza się za pomocą księgi przychodów i rozchodów może odliczyć większość wydatków jako koszt prowadzenia działalności w momencie ich poniesienia. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym jest to dzień wystawienia tak zwanego dowodu księgowego.

Warto przypomnieć że zgodnie z prawem obowiązującym takie podmioty prawa jak przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą księgi przychodów i rozchodów mają dwie drogi rozliczenia poniesionych kosztów. Mogą wybrać sposób klasyczny księgowy albo uproszczony. Koszty mianowicie mogą być rozliczone jak w księgach rachunkowych czyli bezpośrednie wiążą się z przychodem a pośrednie są rozliczane w momencie poniesienia. Według sposobu uproszczonego wszelkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę rozliczane są w momencie poniesienia. Pozostaje pytanie bardzo istotne mianowicie takie kiedy faktycznie koszt jest ponoszony? Dla laika brzmi samo zapytanie to dosyć dziwna kwestia jednak w księgowości bardzo istotna i warta tego aby poważnie ją rozważyć a nie lekceważyć.

Także poszukując odpowiedzi na pytanie kiedy koszt jest poniesiony można stwierdzić że w przypadku przedsiębiorców rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów jest to moment wystawienia faktury rachunku albo tez innego dowodu stanowiącego podstawę księgowania. ( taka interpretacja jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym m. in w zapisach ustawy o podatku dochodowym.).

Taką interpretację potwierdzają też wyroki sądów administracyjnych. Oczywiście jak od każdej zasady i w tym przypadku znajdują się wyjątki. Są takie wydatki które rozliczane są przez przedsiębiorców na innych zasadach. Chodzi o takie kwestie jak wynagrodzenia dla pracowników ( pensja odliczana jest w miesiącu za który jest należna ale musi być wypłacona w terminie wynikającym z umowy-0 jeżeli pracodawca nie zdąży z wynagrodzeniem na czas wówczas koszty rozliczy dopiero w następnym miesiącu)

Większość przedsiębiorców i pracodawców wolna jest od ciężaru takich rozliczeń dzięki pracy działu księgowości. Dobrze prowadzone rozliczenia są podstawą spokojnego snu i działania.

Design downloaded from free website templates.