Jak rozliczyć czesne?

Nie jest niczym wyjątkowym w obecnych czasach że wiele osób poza tym że podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez zdobywanie wykształcenia jednocześnie prowadzi życie zawodowe najczęściej prowadząc działalność gospodarczą.

Niejedne z takich młodych przedsiębiorców zastanawia się czy mógłby zaliczyć wydatki ponoszone w związku z zdobywaniem wykształcenia do kosztów prowadzonej przez siebie działalności. Jest taka możliwość jednak jak zwykle w przypadku różnych uprawnień w dosyć mocny sposób ograniczona przez ustawodawcę. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony na poczet kosztów musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim pozostawać w bezpośrednim związku z przychodem albo samym źródłem przychodu oraz być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu albo zachowania samego źródła przychodu.

Drugi warunek wymaga zajrzenia do ustawy o podatku dochodowym. Mianowicie nie będzie podlegał odpisaniu wydatek związany z opłacaniem czesnego jeżeli znajduje się na liście wydatków ustawowo nie uznawanych za ponoszone koszty. Ostatnie ograniczenie to właściwe udokumentowanie takiego wydatku. Po zapoznaniu się z ustawą zainteresowany przekonuje się że wydatki na studia nie są wpisane na listę wydatków nie uznawanych za koszty, zatem przy spełnieniu pozostałych warunków śmiało rozliczając się jeżeli sam prowadzi swoją księgowość może wpisać czesne jako ponoszony koszt prowadzonej działalności. Oczywiście zanim to zrobi powinien się upewnić co do kilku istotnych faktów inaczej może się nieprzyjemnie rozczarować.

Mianowicie powinien ustalić czy ponoszony wydatek faktycznie związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i zdobywaniem wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzonej działalności. ( ponieważ jeżeli taki wydatek związany jest tylko z ogólnym podnoszeniem poziomu wiedzy i wykształcenia ma z gruntu charakter osobisty i nie podlega odliczeniu).

Należy zatem zachować ostrożność aby w późniejszym terminie nie musieć się tłumaczyć przed organem podatkowym dlaczego dokonało się nienależnego w opinii organu odliczenia.

Design downloaded from free website templates.