Środki pieniężne - składnik inwestycji krótkoterminowych

Czym dla nas są środki pieniężne? Zapewne dla większość z nas są to banknoty i monety jakie posiadamy w portfelu, jak i pieniądze na rachunku bakowym. Jednaka tak naprawdę, są to również wszelkie krajowe środki płatnicze do których zaliczyć można przede wszystkim : akredytywy, przekazy, czy weksle jak i czeki. Środkami pieniężnymi można nazwać również wszelkie waluty obce, które także służą jako środek płatniczy.

W księgowego punktu widzenia, przyjmowanie, jak i wydawanie takich środków i to zarówno w walucie krajowej i zagranicznej nazywa się obrotem pieniężnym. Jest to zapewne pojecie dość logiczne i łatwe do zapamiętania, zatem bardzo łatwo można posługiwać się takim fachowym językiem.

Aby poszerzyć swoją wiedzę, warto także wiedzieć, iż wspomniany wcześniej obrót pieniężny ma różne formy. I tak można go podzielić na obrót gotówkowy, który wiąże się z przyjmowaniem wydawaniem gotówki z kasy, kolejną forma jest obrót bezgotówkowy, który odbywa się za pośrednictwem banku, przelewając pieniądze z jednego rachunku na inny rachunek.

Stopa procentowa

Mając dwie najważniejsze formy obrotów pieniężnych, można pogłębiać swoją wiedze o wyszczególnienie w tych dwóch formach, poszczególnych sposób płatności. Poczynając od obrotu gotówkowego, istnieją trzy możliwość dokonywania rozliczeń; za pomocą czeku , na okaziciele, lub osobę wskazana w czeku, poprzez wypłatę gotówki i przekazanie jej na rachunek wierzyciela za pośrednictwem przekazów pocztowych, lub bankowym dowodem wpłaty, jak i również korzystając z karty płatniczej. Większe możliwości mamy natomiast korzystając z obrotu bezgotówkowego. Zapewne bardzo znana i obecnie najbardziej upowszechniona forma jest polecenie przelewu , rzadziej spotykana forma , choć również praktykowaną, jest czek rozrachunkowy, wtajemniczając się dalej w poszczególne formy rozliczeń bezgotówkowych można także wyróżnić : akredytywę, rozliczenia planowe, rozliczenia saldami i wesel.

Warto zatem orientować się w takich sposobach rozliczeń, gdyż czasami bywają one dość interesujące, być może warto było by i spróbować rozliczeń za pomocą akredytywy, czy weksla, gdyż przebieg takich płatności może być bardzo ciekawy

Design downloaded from free website templates.