Księgowość w firmie jak rozliczyć składki na ubezpieczenia?

Niuanse rozliczeń z urzędem skarbowym to kwestia która niejednemu przedsiębiorcy spędza regularnie sen z powiek. Jednym z tematów który często bywa powodem dyskusji jest to jak może firma w księgowości rozliczać na swoją korzyść płacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kierując się doświadczeniem i ogólnie pojęta racjonalnością ustawodawca regulując kwestię rozliczania składek na ubezpieczenia (ZUS, KRUS) pozostawił podatnikom dwa wyjścia. Mogą mianowicie zdecydować się na odjęcie uiszczonych składek od podstawy opodatkowania albo też zaliczyć do kosztów. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców dla których prowadzona działalność gospodarcza jest jedynym źródłem dochodów wydaje się słuszniejszym i korzystniejszym zaliczenie zapłaconych składek jako kosztów prowadzenia działalności. Wówczas nawet jeżeli dana firma ponosić będzie straty przedsiębiorca przez pięć kolejnych lat będzie mógł odliczać zapłacone tytułem składek kwoty.

Logicznym jest że skoro ustawodawca przyznał przedsiębiorcom pewne uprawnienia to również w określony sposób je ograniczył, nie jest tak że zawsze zapłacone składki mogą być odliczone od podatku. Przede wszystkim nie może być uwzględniona składka której podstawę stanowi dochód ustawowo zwolniony z opodatkowania albo taki od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Kolejnym istotnym zawężeniem możliwości odliczenia składek od osiąganego dochodu, jest uregulowanie stwierdzające że kwota składki która jest odliczana nie może być wyższa niż 7,5% podstawy jej wymiaru.

Wiadomym jest że większość podatników nawet prowadzących od dłuższego czasu działalność gospodarczą nie do końca się orientuje w tych przepisach. Na szczęście o tym jak się rozliczyć decyduje a przynajmniej sugeruje firma prowadząca księgowość. To osoby zajmujące się zawodowo rachunkowością i księgowością stale uzupełniają wiedzę tak by móc przedsiębiorcy podpowiedzieć z jakich narzędzi skorzystać, a które raczej mogą być same w sobie źródłem pewnych kłopotów.

Design downloaded from free website templates.